Периодични прегледи и сертификация на малки плавателни съдове(до 40 БРТ)

„Български Корабен Регистър“ ЕАД по упълномощаване от ИА „Морска Администрация“ извършва периодични преглдеди на малки плавателни съдове до 40 БРТ. За извършване на прегледа е необходимо да бъде попълена заявка за преглед, която може да бъде изтеглена от тук:

Заявка за преглед

 

Националната класификационна организация на Република България – Български Корабен Регистър е ръководена в своята дейност от цели и морални ценности, залегнали в Етичния кодекс и е посветена на осигуряване на безопасност на живота и собствеността в морето. Български Корабен Регистър успешно постига тези цели през годините до ден днешен поради непрекъснатите си усилия да е на нивото на международните стандарти в своята област чрез усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.

Още за БКР

„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” ЕАД
извършва технически надзор и класификация, включително:
• Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;
• Допускане на фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват подлежащи на надзор от БКР конструкции, обзавеждане, материали и изделия в морската индустрия и промишлеността;
• Надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;
• Освидетелстване на кораби и контейнери в експлоатация;
• Надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;

Научете повече

Специален достъп

Новини

Документи

Нашият екип

Социални мрежи