БКР в списъка на Парижкия меморандум за представяне като призната организация

В последната публикация на Парижкия меморандум за представянето на Признатите Организации, БКР запазва позицията си на средно представяне за поредна година, отчита подобрение в показателите и изкачване в таблицата.

Paris MoU Press Release – Performance lists – 15 June 2021

Социални мрежи