Ръководство

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председател на Борда на Директорите

Константин Кузмов Зографов

Член на Борда на Директорите

Нелко Георгиев Начев

Изпълнителен Директор

Димитър Антонов Новак

Социални мрежи