Централен офис Варна

Изпълнителен Директор

Димитър А. Новак

Tel: 00359 52 681511

Mobile: 00359 886 942294

e-mail: D.Novak@bkrclass.org

Заместник Директор

Милко Дянков

Tel: 00359 52 681520

Mobile: 00359 885 000388

e-mail: M.Dyankov@bkrclass.org

Главен счетоводител

Виолета Дачева

Tel: 00359 52 681515

Mobile: 00359 884 154109

e-mail: accountd@bkrclass.orgОтдел Класификация
Милко Дянков

началник отдел

 

Kостадин Костадинов

инспектор

Tel: 00359 52 681520

Mobile: 00359 885 000388

e-mail: M.Dyankov@bkrclass.org

 

Tel: 00359 52 681521

Mobile: 00359 885 101585

e-mail: K.Kostadinov@bkrclass.org

Отдел Контрол на прегледите
Петър Овчаров

началник отдел

Tel: 00359 52 681518

Mobile: 00359 887 817105

e-mail: P.Ovcharov@bkrclass.org

Технически отдел
Николай Авджиев

инспектор

Tel: 00359 52 681510

Mobile: 00359 884 080887

e-mail: N.Avdjiev@bkrclass.

Социални мрежи