Конвенционални прегледи

Конвенционални прегледи

БКР има богат опит в сътрудничеството с чуждестранни Морски администрации, обхващащи областта на Конвенционните прегледи на кораби в съответствие с действащите международни Конвенции. БКР извършва Конвенционни прегледи и сертифициране на кораби в съответствие с международните конвенции за безопасност в морето и предотвратяване на морското замърсяване. Този процес включва разработването и прилагането на изисквания за безопасност на корпуса, машините и електрическите и контролни инсталации на кораби, попадащи в обхвата на международните Конвенции.

Услугите на Български Корабен Регистър/ БКР/ са в съответствие с Кодекса за призната организация на ИМО (RO Code).

За целите на надзора на корабите в експлоатация, БКР извършва следните Конвениоони прегледи:

а/ МАРПОЛ

б/ Товарна марка

в/  Безопасност на конструкцията

г/  Безопасност на обзавеждането

д/    Радио-навигационно обзавеждане

е/ Спасителни средства

ж/ Превоз на зърно

ж/ Превоз на опасни товари

и/ Товарни устройства

к/ ISM/ISPS/MLC одити

Социални мрежи