Focus 2

„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” ЕАД
извършва технически надзор и класификация, включително:
• Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;
• Допускане на фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват подлежащи на надзор от БКР конструкции, обзавеждане, материали и изделия в морската индустрия и промишлеността;
• Надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;
• Освидетелстване на кораби и контейнери в експлоатация;
• Надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;

Научете повече

Социални мрежи