Контейнери

Надзор на контейнери

БКР определя техническите изисквания въз основа на Международната конвенция за безопасни контейнери (КБК) и осъществява технически надзор за тяхното изпълнение.

Дейността по надзора се осъществява въз основа на издаваните от БКР Правила и има за цел да определи отговарят ли на Правилата и на допълнителните изисквания контейнерите, а също така материалите и изделията, предназначени за тяхното изработване.

Прилагането и изпълнението на тези Правила и допълнителни изисквания е задължение на проектантските организации, предприятията строящи и ремонтиращи контейнери, собствениците на контейнери, а също и на предприятията, изработващи материали и изделия за контейнерите, които подлежат на надзор от БКР.

Дейността по надзора на БКР не заменя дейността на органите за технически контрол на собствениците на контейнери и на предприятията – производители.

БКР провежда технически надзор при изработването и експлоатацията на контейнерите и съгласува проекти за изработка на контейнери.

Социални мрежи