Анонс

Периодични прегледи и сертификация на малки плавателни съдове(до 40 БРТ)

„Български Корабен Регистър“ ЕАД по упълномощаване от ИА „Морска Администрация“ извършва периодични преглдеди на малки плавателни съдове до 40 БРТ. За извършване на прегледа е необходимо да бъде попълена заявка за преглед, която може да бъде изтеглена от тук:

Заявка за преглед

 

Социални мрежи