Нов сайт на БКР

„Български Корабен Регистър“ ЕАД е с нов сайт, адаптиран за мобилни устройства.

Адреса не е променен и е, както следва:

www.bkrclass.org

Социални мрежи