Контакти

„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР“ ЕАД

ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,

БИЗНЕС СГРАДА „БУЛПОРТ“

ТЕЛ.: +359 52 681510;

+ 359 886 942294

e-mail: varna@bkrclass.org

Социални мрежи