История

„БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР” ЕАД
извършва технически надзор и класификация, включително:
• Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;
• Допускане на фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват подлежащи на надзор от БКР конструкции, обзавеждане, материали и изделия в морската индустрия и промишлеността;
• Надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;
• Освидетелстване на кораби и контейнери в експлоатация;
• Надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;
• Надзор и освидетелстване на новостроящи се кораби, кораби в експлоатация, материали и изделия в съответствие с договори за взаимно заместване с чужди класификационни организации;
• Конвенционни прегледи в съответствие с договори за признаване от морски администрации;
• Технически консултации и експертизи;
• Консултации за въвеждане и прилагане на системи за управление на качеството и съдействие при сертифициране съгласно изискванията на стандартите от серията ISO 9000;
• Сертифициране съгласно изискванията на ISM Code и ISPS Code.
• Периодични прегледи и освидетелстване на малки плавателни съдове(до 40 БРТ) по упълномощаване на ИА „Морска Администрация“
Социални мрежи