Етичен Кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

code_of_ethics_ihb-25-11-2016

Социални мрежи