За нас

Националната класификационна организация на Република България – Български Корабен Регистър е ръководена в своята дейност от цели и морални ценности, залегнали в Етичния кодекс и е посветена на осигуряване на безопасност на живота и собствеността в морето. Български Корабен Регистър успешно постига тези цели през годините до ден днешен поради непрекъснатите си усилия да е на нивото на международните стандарти в своята област чрез усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.

Социални мрежи